• 25 rokov s vami
  • Svet práce

Personálny manažment

Zameriavame sa na efektívny systém riadenia ľudských zdrojov prostredníctvom komplexného vypracovania personálnej stratégie.

Personálna stratégia zahŕňa viacero úloh

Personálne plánovanie, analýza práce a pracovného miesta, získavanie a výber pracovníkov, ich rozmiestnenie, kariéra, kvalifikácia, výcvik a vzdelanie, motivácia, hodnotenie a ocenenie.

Orientujeme sa tiež na riešenie pracovných podmienok a vzťahov, personálny informačný systém či zdravé a bezpečné pracovné prostredie. Získavame najnovšie informácie o trhu práce, ktoré analyzujeme a následne operatívne aplikujeme v konkrétnom podniku s cieľom čo najkvalitnejšieho riadenia manažmentu ľudských zdrojov.

Našim zámerom je nie len správne vypracovanie personálnej stratégie riadenia zamestnancov, ale aj jej následné implementovanie do praxe.

Kontaktný formulár

Komplexné služby našej personálnej agentúry poskytujeme vo viacerých európskych krajinách, kde máme svoje pobočky.

Zadajte vaše celé jméno.
Zadajte vašu e-mailovou adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....