• 25 rokov s vami
  • Svet práce

Služby

Komplexné a jasné riešenia podtrhnuté poctivou prácou naších pracovníkov.

Spoločnosť WXW poskytuje komplexné portfólio služieb v oblasti HR, dočasného zamestnávania, personálneho manažmentu či outsourcingu.

Prínosom našich služieb je celková starostlivosť o klienta a zabezpečenie všetkých potrebných činností spojených s personálnym obsadením.

Preberáme plnú zodpovednosť za personálne zaistenie výroby a svojim zákazníkom tak umožňujeme sústrediť sa na zvolený obor podnikania bez ďalších starostí. Svoje skúsenosti vieme pretaviť do konkrétnych služieb podľa požiadaviek klienta, s cieľom postarať sa o kvalitné pracovné podmienky. Naše služby sú tu pre všetkých firemných záujemcov, ktorí o ne prejavia záujem.

Zamestnanci podkutí kompetenciami – zodpovednosť, kreativita, odbornosť a pracovitosť sú cestou k efektívnej pracovnej stratégii.

Naša spoločnosť poskytuje kompletné služby vďaka svojim odborným znalostiam a schopnostiam. Vďaka tomu, že sme full servisová pracovná agentúra, je komunikácia a spolupráca s nami jednoduchá, rýchla a bezpečná. Kompletné služby zvyšujú efektivitu vášho rozpočtu a vy ušetríte nie len peniaze, ale aj čas a zdroje.

Využívaním širokej škály nástrojov podporujeme a inovujeme rôzne pracovné oblasti podľa potrieb klientov. Preberáme plnú zodpovednosť za personálne zaistenie výroby a svojim zákazníkom tak umožňujeme sústrediť sa na zvolený obor podnikania bez ďalších starostí. Sme stabilným a tradičným zamestnávateľom, firmou, ktorá vo svojich zamestnancoch vidí potenciál.