• 25 rokov s vami
  • Svet práce

Dočasné zamestnávania

Dočasné zamestnávanie alebo dočasné pridelenie podľa zákonníka práce (§ 58) znamená, že zamestnávateľ, alebo agentúra dočasného zamestnávania sa môže so zamestnancom v pracovnom pomere písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.

Agentúra dočasného zamestnávania môže tak urobiť len na základe písomnej dohody so zamestnancom, pričom sú v pracovnej zmluve presne určené podmienky zamestnania.

Dočasné pridelenie zamestnancov je flexibilná forma zamestnávania, ktorej cieľom je efektívne využitie ľudských zdrojov.

Temporary staffing je populárne v rôznych odvetviach (napr. logistika, výrobná sféra, strojárenstvo, IT), pretože poskytuje možnosť okamžitého získania pracovníkov bez navyšovania vlastných kapacít.

Licencovaná pracovná agentúra. Profesionálna, hodnoverná a flexibilná.

Kontaktný formulár

Komplexné služby našej personálnej agentúry poskytujeme vo viacerých európskych krajinách, kde máme svoje pobočky.

Zadajte vaše celé jméno.
Zadajte vašu e-mailovou adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....